O mě About

Narodila jsem se v roce 1972, pocházím z Nelahozevsi, v současné době žiji v Kralupech nad Vltavou.

17 let jsem pracovala jako ekonom a analytik trhu pro renomované společnosti z oblasti farmaceutického průmyslu a FMCG (https://cz.linkedin.com/in/jaroslava-pírková-43091315) , v roce 2011 jsem obdržela titul MBA za studia na Nottingham Trent University. Na ekonomii, marketing a strategii jsem nezanevřela, mám tyto disciplíny ráda. Malování a kreativní činnost jsem měla mnoho let jako hoby. Touha více se věnovat právě výtvarné činnosti mě dovedla k soukromému studiu figurální kresby u ak. mal. Mgr. Kryštofa Krejči a ak. mal. Mgr. Romana Hudziece. S těmito dvěma skvělými učiteli jsem strávila dva roky učení přístupu ke kresbě lidského těla. Malování je pro mě o vyjádření emocí, předání energie. Mé obrazy jsou figurální i abstraktní podle aktuální nálady a inspirace. 


Navrhuji také zahrady. Příroda je úžasný zdroj inspirace, poznání a energie. Při navrhování zahrad se snažím využít citu pro barvu a tvar a vytvořit moderní zahradu, která by korespondovala s charakterem a architekturou domu, odrážela osobnost majitelů zahrady a byla funkční v dlouhodobém časovém horizontu.

Miluji moře, v zimě lyžování, jaro - kdy se probouzí příroda a rockovou klasiku jako například Deep Purple. Jsem ateista. Nesnáším zakouřené místnosti. 

Moje motto: Jen pokud pokladáme otázky, můžeme najít odpověď.   


 

I was born 15th March 1972 and come from small village Nelahozeves (the village is mostly connected with musician Antonin Dvořák) and now I live in Kralupy upon Vltava river which is small town located 20 km close to Prague.

 

 

I have worked as economist and market analyst past 17 years ( 9 yrs for pharmaceutical international company , 7 yrs for FMCG Norway company and  1year for international food suplement prouducercompany) (https://cz.linkedin.com/in/jaroslava-pírková-43091315) , in the year 2011 finished study and received diploma MBA senior executive from Nottingham Trent University. I have had always painting and creative activity as a hobby. I am still interested in economy, marketing and strategy and the desire to spend more time by creative activity and painting has lead me to private study of figure painting in atelier of academic painters Mgr. Kryštof Krejča and Mgr. Roman Hudziec, both previous teachers on University of Arts and Crafts in Prague. With these two teachers I have spent two years learning new ways of seeing human body.

My paintings are figural as wel as abstract depends on actual mood and inspiration.

I am active also in garden architecture. Nature is miraculous source of knowledge and inspiration. When I design new garden I am using my feelings for colours and forms and endeavour propose garden that will correspond with character of house and personality of owners and also would be function for long period of time.

I love sea, skiing in the winter, inline skating,  spring  as season, rock music. I am ateist. I hate smoky places. I am not member of any political party and I am not going to be part of any.

My motto: Only if we ask questions we can get the answer.

 

MY RETRO

 

 

 

  

 © 2009 Jaroslava Pírková